DualD Gamings Eminenta Shop 

DualD Gaming består av två snart 30-åriga gamers från den mittersta delen av Sverige. http://www.youtube.com/DualDGaming